Aktuality 2018

6.6.2018 18:14

Šostakovičova majstrovská opera, ktorá človeka nenechá ľahostajným...

Opera, ktorá je jedným z najvýznamnejších hudobnodramatických diel 20. storočia ponúkajúcim obraz skazenej spoločnosti stojacej na nezriadenej moci sexuality. Šostakovičovu tragédiu-satiru Lady Macbeth Mcenského okresu v podaní Národného divadla moravskosliezskeho budú mať možnosť vidieť návštevníci festivalu Eurokontext.sk9. júna 2018 v historickej budove SND.

Ruský hudobný skladateľ Dmitrij Šostakovič, patriaci v odborných kruhoch medzi najdiskutovanejšie osobnosti hudobných dejín, začal s vlastnou skladateľskou prácou ešte počas štúdia na konzervatóriu v Petrohrade a prvé skladby, ktoré prezrádzali okrem mimoriadneho talentu aj technické majstrovstvo a hudobný temperament, tvoril pod vplyvom Glazunova, Čajkovského a Skriabina. Šostakovič bol však univerzálne nadaný - ako úspešný pianista sa venoval koncertnej činnosti a paralelne písal symfónie, koncertné skladby, scénickú a filmovú hudbu, balety, skomponoval dokonca aj svoju prvú satirickú operu Nos na Gogoľov námet. Novela Nikolaja S. Leskova Lady Macbeth Mcenského okresu sa mu dostala do rúk náhodou. Zaujala ho však až natoľko, že sa ju rozhodol zhudobniť. Do podoby libreta spracoval Šostakovič text spoločne s leningradským spisovateľom A. G. Prejsom. Ako sa po dvojročnej práci na tejto opere vyjadril sám Šostakovič: „Operu som riešil v tragickej polohe, povedal by som, že Lady Macbeth možno nazvať tragicko-satirickou operou. Usiloval som sa vytvoriť operu ako demaskujúcu satiru, ktorá strháva masky a núti nenávidieť svojvôľu a ponižovanie panujúce v živote kupcov.“

Svetová premiéra opery Lady Macbeth Mcenského okresu sa uskutočnila v januári 1934 v Malom opernom divadle (dnešné Michajlovské divadlo) v Leningrade a jej úspech bol obrovský. V období stalinských represií bol však skladateľ súdený a ďalšieho uvedenia sa tak toto dielo dočkalo až v 60. rokoch minulého storočia.

Lady Macbeth Mcenského okresu je zásadným dielom opernej literatúry 20. storočia pojednávajúcej o skazenej spoločnosti a temnej minulosti Ruska. Najväčšiu hudobnú drámu D. Šostakoviča hudobne naštudoval v Národnom divadle marovskosliezskom šéf ostravskej opery Jakub Klecker, réžie sa ujal Jiří Nekvasil.  Je nespochybniteľným faktom, že ostravská inscenácia okamžite vtiahne diváka do sveta prudkých kontrastov a naservíruje mu emocionálnu výpoveď, ktorá človeka nenechá ľahostajným. Neobyčajne sugestívny obraz mentality jednej zapadnutej končiny Ruska, či prenikavé psychologické portréty ruského obyvateľstva – to všetko čaká návštevníkov tejto inscenácie.

Predstavenie opery Národného divadla moravskosliezskeho Lady Macbeth Mcenského okresu môžete vidieť9. júna 2018 o 19.00 h v historickej budove SND.

Vstupenky zakúpite v našich pokladniciach alebo z pohodlia domova online tu.