Španielska hodinka

Slovenské národné divadlo

O predstavení

Zvláštny hudobný jazyk impresionistov nie je na operných scénach bežný, keďže opernú literatúru daného obdobia reprezentuje pomerne málo dramatických diel. I to je jeden z dôvodov, prečo sa Opera a Balet SND rozhodli predstaviť v rámci spoločného operno-baletného večera práve diela veľkého francúzskeho autora Mauricea Ravela, jeho jednodejstvovú hudobnú komédiu Španielska hodinka a balet na motívy starogréckej mytológie Dafnis Chloé.

Spojenie rôznych divadelných druhov je však tiež voľným pokračovaním dramaturgickej línie Slovenského národného divadla, vinúcej sa od úspešného projektu bartókovského večera s baletno-opernou kombináciou Drevený princ a Hrad kniežaťa Modrofúza, ktorý zaznamenal pred časom veľmi pozitívny ohlas.

Klasická komediálna zápletka je v Ravelovom poňatí šarmantným a pestrofarebným plátnom s novými zvukomalebnými odtieňmi, citlivo a výstižne reagujúcimi na groteskné situácie. Pri nich sa možno zabaviť - i zamyslieť nad otázkami ľudských vzťahov a zlyhaní manželskej vernosti. To všetko nám autor podáva prostredníctvom exluzívnej hudobnej estetiky.

Inscenačný tím

Autor Maurice Ravel
Hudobné naštudovanie Vinicius Kattah
Dirigent Marián Lejava
Réžia Pavol Smolík
Scéna Marek Hollý
Kostýmy Ľudmila Várossová

Obsadenie

Torquemada Jozef Kundlák
Concepción Monika Fabianová
Ramiro Filip Tůma
Don Inigo Juraj Peter
Concepción - dablérka Helena Škovierová
Ramiro - dablér Andrej Šoltés
Torquemada - dablér Emil Leeger
Osly Jozef Bališ, Peter Pavlík, Marek Perička, Juraj Smolík

Ceny vstupeniek Kúpiť vstupenky

1. kategória 25€
2. kategória 20€
3. kategória 15€
4. kategória 10€

Fotogaléria